2 960
3 170
3 380
3 590
3 800

, 14 . , HDF , 3 . 120 130 , 1010 . 

alfaSystems sline stroymart SM91TG62